Booking Engine

De Booking Engine is een door ons gehoste (web)applicatie, welke in een of meerdere van uw websites geintegreerd kan worden. De functionaliteiten omvatten:

  • Lijst met producten (of diensten, zoals reizen)
  • Op eigen website integreerbaar boekingsformulier
  • Lijst met aanvragen en/of boekingen
  • Uitvoer templates t.b.v PDF documenten en/of emails  (offertes, bevestigingen en facturen)
  • Emailverzending en contact management
  • Synchronisatie met eigen back-office applicaties (boekhouding/reservering)

De lijst met producten wordt online in de booking engine applicatie beheerd, en biedt import en export mogelijkheden. 

De producten kunnen via een zgn. (REST) API real-time uitgevraagd worden om zo actuele product- en prijsinformatie op uw website te kunnen tonen.

Er is een op uw eigen website integreerbaar boekingsformulier beschikbaar, welke als een zogeheten widget (blokje) op uw website geplaatst kan worden, zodat alle invoer en controles door de booking engine afgehandeld worden.

Tevens is er een (REST) API beschikbaar waarmee u middels een eigen ontworpen formulier aanvragen en/of boekingen naar de booking engine kunt versturen.

De lijst met binnengekomen aanvragen en/of boekingen wordt online in de booking engine applicatie beheerd, en biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

  • statussen en totaalprijzen toekennen
  • de te leveren producten toekennen en afzonderlijk prijzen, gegroepeerd in een of meerdere lijsten en/of versies
  • middels templates uitvoer te genereren - zoals offertes en facturen
  • uitvoer vervolgens bv. via email te versturen, en deze communicatie traceren

Tevens is het mogelijk om de verwerkingen te synchroniseren met uw eigen back-office applicatie(s) zoals reserveringssystemen of boekhoudsystemen.

Neem met ons kontakt ons op over de uitgebreide mogelijkheden: diensten@intakt.com