Helpdesk

Calamiteiten en storingen
U belt of sms't naar het telefoonnummer dat u van ons heeft ontvangen of mailt naar het storingen e-mail adres van Intakt. Wij zullen snel actie ondernemen en u op de hoogte houden van de oplossingsrichting en de verwachtte oplossingstermijn.
Toegangen
Voor toegang tot uw webmail, beheerpagina e.d. zie bij Beheer.

IP nummer
Check hier wat uw IP nummer is