Mailinglist

Met dit pakket is via een aantal eenvoudige stappen een perfecte HTML mailing te maken die naar de e-mail adressen van de lijst of de lijsten te versturen is.

stap 1: kiezen mailingnummer
De eenmaal samengestelde mailings worden in een database bewaard. Het is altijd mogelijk een oude mailing wederom op te vragen en nogmaals te versturen of te versturen naar een andere lijst van adressen.stap 2: vullen van de velden
Nadat de mailing initiëel vorm is gegeven kan deze een onbeperkt aantal malen gebruikt worden om mailings te versturen. Ook het toevoegen van plaatjes is geen enkel probleem. Plaatjes kunnen via de interface eenvoudig overgezet worden van de eigen computer naar de schijfruimte op de server van Intakt. In onderstaande illustratie is een deel van de interface weergegeven.stap 3: bekijken van het resultaat
De mailing kan verstuurd worden als tekst versie of als HTML versie. Het resultaat van stap 2 is te bekijken. Daarbij komt de mailing exact zo in beeld als de ontvanger deze zal zien ("what you see is what you get").stap 4: checken e-mail adressen
De e-mail adressen op de lijst kunnen worden gecheckt. Er wordt getest of het adres daadwerkelijk bestaat en open staat voor het ontvangen van mail. Adressen die hier niet aan voldoen worden automatisch naar een aparte lijst verplaatst (zie stap 6). Door deze check zal het aantal 'bounces' aanmerkelijk afnemen.


stap 5: bekijken e-mail adressen
De e-mail adressen waaraan de mailing verstuurd gaat worden kunnen bekeken worden en eventueel aangepast of uitgezet.stap 6: bekijken e-mail adressen die een probleem opleverden bij de e-mail check
De e-mail adressen die bij stap 4 als ongeldig of niet werkend werden bestempeld kunnen ook bekeken worden en zo nodig weer aangemeld of definitief afgemeld worden (stap 7).stap 7: bekijken afgemelde e-mail adressen
Hier staan de e-mail adressen van bezoekers die zich ooit aang